Ortenova Kutná Hora - dokumentární film o festivalu

 


Vyhlášení OKH 2024 - XXXI. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

 S T A T U T


autorské soutěže mladých básníků
Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora („soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory, z.s. („vyhlašovatel“) počátkem
kalendářního roku. Vyhlášení výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora,
který se koná každoročně v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena
(narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání
soutěže nepřekročí věk 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž poezie nebyla do
uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s pracemi je třeba
zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresa
bydliště autora, e-mailová adresa a telefonní číslo.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března 2024.

8. Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje vyhlašovatel.

9. Vítězné práce budou odměněny peněžitými cenami takto:

1. místo 5000,-Kč
2. místo 3000,-Kč
3. místo 2000,-Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo
neudělit všechny ceny. Pokud se o některé místo dělí více autorů, cena se dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Všichni soutěžící mají právo zúčastnit se semináře se členy odborné poroty soutěže a
zdarma i všech pořadů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s.


Výsledky soutěže budou vyhlášeny při zahájení festivalu Ortenova Kutná Hora, který proběhne o víkendu 6. - 8. září 2024.

Výsledky OKH 2023

 Výsledky XXX. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora


  1. místo

neuděleno

 

  1. místo

Nela Haluzová

Matyáš Vejvalka

 

  1. místo

Lucie Janečková

Natálie Srbová

 

Čestná uznání

Karolína Konečná

Jakub Nejezchleba

Josef Barták

Alex Biskupová

            Eliška Tondrová

Program XXX. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 1-3/9/2023

 PÁTEK 1. 9. 2023

16:00 Spolkový dům

VERNISÁŽ VÝSTAVY Ilja BOJANOVSKÝ / Jaromír PROCHÁZKA – fotografie.

Ve spolupráci Klubu rodáků a přátel Kutné Hory a města Kutné Hory výstavu připravil Jaromír PROCHÁZKA

18:00 Základní umělecká škola

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

JEREMIÁŠŮV PLÁČ. Pásmo z poezie a korespondence Jiřího Ortena

Scénář: Marie VALTROVÁ

Hudbu napsal a na klavír hraje Zdeněk FILIPEC

Účinkují Lukáš HLAVICA a Jaromír MEDUNA

Režie: Lukáš HLAVICA

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXX. ročníku SOUTĚŽE

MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora

Vstupné na celý večerní program 100,- Kč


20:30 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU

Noční procházka historickým centrem města s výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY:

Po stopách Jiřího Ortena a rodiny Ohrensteinových


20:30 Blues Café

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků

Koncert: Marie KIESLOWSKI

Autorské čtení: Marie ŠŤASTNÁ, Filip KLEGA (držitel Ceny Jiřího Ortena 2023), Petya STACH, Roman POLÁCH

Uvádí: Jan TĚSNOHLÍDEK


Sobota 2. 9. 2023

10:00 kostel sv. Jana Nepomuckého

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Jindřich ŠTREIT – Brána naděje.

Ve spolupráci Klubu rodáků a přátel Kutné Hory a Kutnohorského fotoklubu výstavu připravil Miroslav PERNÝ


11:00 Blues Café

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ

Setkání mladých básníků a členů poroty soutěže


14:00 Knihovna Kutná Hora

Beseda s Jindřichem ŠTREITEM

Ve spolupráci s Kutnohorským fotoklubem


15:00 Základní umělecká škola

HRAJE VÁŠ TATÍNEK JEŠTĚ NA HOUSLE ?

Pořad k výročí Oty Ornesta, divadelního dramaturga a režiséra, který stál u zrodu Ortenovy Kutné Hory.

Scénář: Marie VALTROVÁ

Účinkují: Hana ORNESTOVÁ a Lukáš HLAVICA

Režie: Lukáš HLAVICA

Vstupné 100,- Kč


16:00 Blues Café

Otevřené autorské čtení

Uvádí: Jan TĚSNOHLÍDEK


19:00 chrám Sv. Barbory

Koncert: Aleš BÁRTA – varhany

Jiří HOUDEK a Stanislav VOJTÍŠEK – trubky

Vstupné 200,- Kč, důchodci a studenti 120,- Kč


20:30 Praeghaus Vlašského dvora

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ RODÁKŮ

A PŘÁTEL KUTNÉ HORY


20:30 Blues Café

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků

Koncert: Dominik ZEZULA

Autorské čtení: Mirka ÁBELOVÁ (SK), Tim POSTOVIT (UA), Olina STEHLÍKOVÁ, Tomáš TOMÁNEK

Uvádí: Jan TĚSNOHLÍDEK


Neděle 3. 9. 2023

10:00 Knihovna Kutná Hora

POCTA PŘÁTELŮM ORTENOVY KUTNÉ HORY

Pořad k 30. výročí Ortenovy Kutné Hory

Připravila a uvádí Hana ORNESTOVÁ

Hudební doprovod Štěpán RAK


15:00 Knihovna Kutná Hora

LITERÁRNÍ KAVÁRNA

Nejen literární Kutnou Horou v době mládí

Jiřího Ortena nás provede Miroslav ŠTROBL


17:00 Knihovna Kutná Hora

OHRENSTEIN. Scénický melodram.

Scénář Jana VEBEROVÁ, hudba Zdeněk FILIPEC.

Dramatický soubor Gymnázia Jiřího Ortena pod vedením Štěpánky Králové a Moniky Pekové


úterý 26. 9. 2023

18:00 Kino amatérských filmů (VOŠ a SPŠ)

Ilja BOJANOVSKÝ – 100 let

Pořad ke 100. výročí narození kutnohorského rodáka, kameramana, fotografa a bývalého rektora AMU. Připravil Bohuslav KUČERA

Vyhlášení OKH 2023 - XXX. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

 S T A T U T


autorské soutěže mladých básníků
Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora („soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory, z.s. („vyhlašovatel“) počátkem
kalendářního roku. Vyhlášení výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora,
který se koná každoročně v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena
(narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání
soutěže nepřekročí věk 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž poezie nebyla do
uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s pracemi je třeba
zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresa
bydliště autora, e-mailová adresa a telefonní číslo.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března 2023.

8. Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje vyhlašovatel.

9. Vítězné práce budou odměněny peněžitými cenami takto:

1. místo 5000,-Kč
2. místo 3000,-Kč
3. místo 2000,-Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo
neudělit všechny ceny. Pokud se o některé místo dělí více autorů, cena se dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Všichni soutěžící mají právo zúčastnit se semináře se členy odborné poroty soutěže a
zdarma i všech pořadů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s.

Výsledky OKH 2022

 Výsledky XXIX. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora


1. místo

    Monika Búřilová – umělecké jméno Olga Wawracz


2. místo

    Magdaléna Kvasničková

    Dominika Holubová


3. místo

    Matyáš Vejvalka

    Vojtěch Rikan


Čestná uznání

    Karolína Charvátová

    Anna Formánková

    Ivo Polevič

    Jakub Nejezchleba

    Tereza Horáková

    Filip Mitáš

Program XXIX. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 2-4/9/2022

 PÁTEK 2. 9. 2022

18:00 Základní umělecká škola

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

POSLEDNÍ DOPISY

Pořad z korespondence Jiřího ORTENA a vzpomínek klavíristky Lízy KLEINOVÉ. V režii a přednesu Lukáše HLAVICI účinkují Dana ČERNÁ a Petr LNĚNIČKA. Hudbu napsal Jan VALTER a na klavír hraje Zdeněk FILIPEC.

Po skončení pořadu

Vojtěch RIKAN, vítěz soutěže Ortenova Kutná Hora v roce 2021, představí svoji debutovou sbírku básní.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXIX. ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora

Vstupné na celý večerní program: 100,- Kč


20:30 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU

Noční procházka historickým centrem města s výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY: Po stopách místní samosprávy


20:30 Blues Café

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků

Autorské čtení: Petr BORKOVEC, Jan TĚSNOHLÍDEK, Radek MALÝ, Alžběta STANČÁKOVÁ, Koncert: Sklad by Walda

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


SOBOTA 3. 9. 2022

10:00 Knihovna Kutná Hora

VERNISÁŽ VÝSTAVY fotografií členů Fotoklubu Kutná Hora


11:00 Knihovna Kutná Hora

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ - Setkání mladých básníkůa členů poroty soutěže


15:00 Knihovna Kutná Hora

MILÝ JIRKO - Pásmo z básní a korespondence Jiřího Ortena a jeho matky. Účinkují členové dramatického souboru Gymnázia Jiřího Ortena. Hudba: Tadeáš PETRŮ


16:00 Restaurace V Kotoru

LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Připomínka osobností literárního života Kutné Hory období první republiky.

Připravil a uvádí Vladimír CÍSAŘ


17:00 Blues Café

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků - Autorské čtení: Adam BORZIČ, Simona RACKOVÁ, Jan VALÍK

Otevřené autorské čtení mladých básníků

Uvádí Jan TĚSNOHLÍDEK


19:00 kostel Sv. Jana Nepomuckého

Koncert smyčcového orchestru Praga Sinfonietta

Diriguje Miriam NĚMCOVÉ

Vstupné 150,- Kč, důchodci a studenti 100,- Kč


20:30 Spolkový dům

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY


20:00 Klub Česká 1

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků

Koncert: KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, BENE A ROLAND KÁNIK (SK), TOYOTA VANGELIS

Uvádí Jan TĚSNOHLÍDEK

Vstupné 100,- Kč,


NEDĚLE 4. 9. 2022

10:00 Základní umělecká škola

POCTA PŘÍTELI - RNDr. Ivo ŠANC - Setkání s bývalým starostou Kutné Hory a jeho hosty.

Zahrají Luboš Pospíšil a Bohumil Dvořák.

Uvádí: Vlastislav NAVRÁTIL


Adresy:

Základní umělecká škola, Vladislavova 376

Blues Café, Jakubská 562

Knihovna Kutná Hora, Na Náměti 416/11

Restaurace V Kotoru, Česká 243

kostel sv. Jana Nepomuckého, Husova 120

Spolkový dům, Lierova 146