Vyhlášení OKH 2018 - XXV. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

Statut autorské soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži může být sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze

Výsledky OKH 2017

Výsledky XXIV. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 8/9/2017

1. místo

neuděleno

2. místo

Klára Krásenská, nar. 27. 9. 1995
Kateřina Ocisková, nar. 11. 1. 1996

3. místo                                            

Jakub Caha, nar. 31. 12. 1996
Tomáš Vobořil, nar. 15. 11. 1996

Čestná uznání:

Barbora Kácová, nar. 19. 3. 2000
Hana Pololáníková, nar. 27. 5. 1996
Jakub Cepník, nar. 11. 1. 1996
František Schwarz, nar. 2. 1. 1997
Adam Hošek, nar. 8. 7. 1995

Jan Schwarz, nar. 2. 1. 1997

Program XXIV. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 8-10/9/2017

Pátek 8. 9. 2017

18:30 sál Základní umělecké školy
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
MUDr. Jiří PLAČEK, předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze a
Martin STARÝ, starosta města Kutné Hory

PŘEDSTAVENÍ PRVNÍ KNÍŽKY
představení sbírky veršů Anny PRSTKOVÉ, laureátky soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora 2016

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora 2017

KONCERTY
Morasten – šansoniérka, hra na klavír
Kieslowski – kapela pro ty tišší z vás, kteří křičí ze spaní

Vstupné 50, - Kč

21:00 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční prohlídka interiéru katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře – Sedlci s výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY
Začátek prohlídky ve 21:15, pro zájemce z řad návštěvníků pořadu v Základní umělecké škole doprava zajištěna ve 21:00

21:30 Blues Café Kutná Hora, Jakubská 562
KLUBOVÝ VEČER mladých básníků
Autorská čtení: Šimon LEITGEB, Katarina RAKUŠČEK (SLO) Zuzana KULTÁNOVÁ (laureátka Ceny Jiřího Ortena 2017), Dominik ZEZULA

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
Sobota 9. 9. 2017

10:00 Spolkový dům, Lierova 146
VERNISÁŽ VÝSTAVY prací kutnohorských výtvarníků
Kurátor: Mgr. Aleš Rezler, ředitel Galerie Felixe Jeneweina města Kutné   Hory

11:30 Blues Café Kutná Hora, Jakubská 562
LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Setkání mladých básníků se členy poroty soutěže, následně otevřené autorské čtení

16:00 sál Základní umělecké školy
Miroslav KOVAŘÍK: Jiří Orten - verše Jiřího Ortena s hudebním doprovodem v podání známého recitátora a divadelníka, jednoho z nejvýraznějších propagátorů Jiřího Ortena, Václava Hraběte a dalších.

Vstupné 50, - Kč

19:00 GASK – Galerie Středočeského kraje
KONCERTY
Vladimír MERTA – známý český písničkář na unikátním koncertě v Kutné Hoře
KITTCHEN – industriální folk, výrazná osobnost současné české hudební scény
             
Vstupné 100, - Kč, důchodci a studenti 50,- Kč                 

21:00 Praeghaus Vlašského dvora
VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ
při příležitosti XXIV. ročníku festivalu Ortenovy Kutné Hory

Vstup pouze s  pozvánkou

21:30 Blues Café Kutná Hora, Jakubská 562
KLUBOVÝ VEČER / AUTORSKÉ ČTENÍ
Autorská čtení: Ivona Pekárková (SK), Miroslav Pech, Marie Feryna, Filip Koryta

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
Neděle 10. 9. 2017

10:00 Spolkový dům, Lierova 146
POCTA PŘÁTELŮM
tentokrát věnovaná kutnohorským výtvarníkům


17:00 Klub Česká 1, Česká 983
SLAM POETRY
Slam poetry Arena: Anatol SVAHILEC
vs. Dr. FILIPITCH

Klub rodáků a přátel Kutné Hory děkuje za pomoc a za dary všem příznivcům, kteří sponzorsky, či vlastní prací podpořili XXIV. ročník festivalu Ortenova Kutná Hora.

Vyhlášení OKH 2017 - XXIV. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

Statut autorské soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži může být sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze

Výsledky OKH 2016

Výsledky XXIII. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 2/9/2016

1. místo

Anna Prstková

2. místo

Jakub Liška

3. místo

Marie Strnadová

Čestná uznání:

Lukáš Skládal
Karolína Krajčová
Barbora Luňáková
Kristýna Hájková
Tomáš Vobořil
Veronika Dvorská

Program XXIII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 2-4/9/2016

Pátek 2. 9. 2016
17:30 sál Základní umělecké školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
MUDr. JIŘÍ PLAČEK, předseda Klubu rodáků a
přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze a
MARTIN STARÝ, starosta města Kutné Hory

BÁSNÍK
XI. část cyklu JIŘÍ ORTEN A JEHO SOUČASNÍCI
– KAMIL BEDNÁŘ
Kompozice z básní a korespondence Kamila
Bednáře a Jiřího Ortena.
Scénář: Hana KOFRÁNKOVÁ
Režie: Hana KOFRÁNKOVÁ
Účinkují: Hana ORNESTOVÁ, Vít ROLEČEK
Hudební doprovod Přemysl RUT
Vstupné: 100,- Kč

19:00 sál Základní umělecké školy

Slavnostní VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXIII.
ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Ortenova Kutná Hora
a pořad z prací laureátů soutěže
Režie: Eva HADRAVOVÁ

20:15 Základní umělecká škola (sraz účastníků)

NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční prohlídka interiéru katedrály sv. Barbory s
výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY

20:30 Blues Café Kutná Hora

DIVADLO POEZIE – básně Shela Silversteina
Účinkují: Nataša MIKULOVÁ a Eva HADRAVOVÁ

21:00 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků
Vystoupí: Ladislav ZEDNÍK - básník, laureát
Magnesia Litera 2016 za poezii
Simona MARTINÍKOVÁ RACKOVÁ - básnířka,
literární kritička
Bene – Marián BENKOVIČ, raper a básník
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

Sobota 3. 9. 2016

10:00 Spolkový dům

JIŘÍ ANDERLE - APPASSIONATA HUMANA
vernisáž výstavy kreseb českého malíře a
grafika k textu Václava Havla SLOVO O
SLOVU, ukázky čte František DERFLER
Štěpánka BALCAROVÁ - trubka

10:00 – 13:00 Gymnázium Jiřího Ortena

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Setkání mladých básníků se členy poroty soutěže

16:00 aula Základní školy Kamenná stezka

LOUČENÍ S HOCHY OD BOBŘÍ ŘEKY
Alfred Strejček - recitátor, herec a moderátor,
čestný občan Kutné Hory a zakládající člen Klubu
rodáků a přátel Kutné Hory vzpomene na
celoživotní kutnohorská přátelství.
Spoluúčinkují Jazzové kvarteto Víta Fialy a přátelé
Vstup volný

17:00 Blues Café Kutná Hora

OTEVŘENÉ AUTORSKÉ ČTENÍ
mladých básníků a účastníků festivalu
Moderuje: Jan TĚSNOHLÍDEK

19:00 Chrám sv. Barbory

SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT
František Xaver Brixi: koncert pro varhany a
orchestr F dur
Antonín Dvořák: Zlatý kolovrat, symf. báseň
Antonín Dvořák: mše D dur „Lužanská“
Účinkují: Filharmonie Hradec Králové, Učitelský
smíšený pěvecký sbor „Tyl“, Viktor DAREBNÝ –
varhany, Eva ŠTRUPLOVÁ - soprán, Markéta
ŠTEFÁNIKOVÁ - alt, Zdeněk LICEK - tenor, Pavel
KLEČKA – bas, dirigent Jiří HAVLÍK
Vstupné 150, - Kč, důchodci a studenti 100,- Kč

20:00 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER / AUTORSKÉ ČTENÍ
Vystoupí: Alžběta STANČÁKOVÁ - básnířka, Cena
Jiřího Ortena 2015, Martin ŠINDELÁŘ - básník
Bohdan BLÁHOVEC - legenda Slam Poetry
Hudba: Děti mezi reprákama - folk
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

21:00 Praeghaus Vlašského dvora

VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ
při příležitosti XXIII. ročníku festivalu Ortenovy
Kutné Hory
Vstup pouze s pozvánkou

Neděle 4. 9. 2016

10:00 sál Základní umělecké školy

POCTA PŘÁTELŮM
tentokrát věnovaná Kutné Hoře hudební, s doteky
dávných dob i současnosti
Účinkují Smíšený komorní pěvecký sbor CANTICA,
umělecký vedoucí Štěpán KAFKA,
učitelé Základní umělecké školy
K. FILLOVÁ – klavír
L. DRAHOTOVÁ - housle
P. ŠŤASTNÝ – kytara
a žáci
D. BARTŮŇKOVÁ – akordeon
M. LICKOVÁ - tanec
Slovem provází Alfred STREJČEK
Na všechny pořady je možno zakoupit

permanentku v ceně 200,- Kč, důchodci
a studenti 150,- Kč.
Předprodej: Městské Tylovo divadlo

Tel.: 327 562 844; 327 561 176

Klub rodáků a přátel Kutné Hory děkuje za pomoc a
za dary všem příznivcům, kteří sponzorsky, či
vlastní prací podpořili XXIII. ročník festivalu
Ortenova Kutná Hora.

Vyhlášení OKH 2016! Uzávěrka na konci března!

Statut autorské soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži je sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze
Partyzánská 450
284 01 Kutná Hora