Výsledky OKH 2018

Výsledky XXV. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 7/9/2018


1. místo

neuděleno

2. místo

Borská Pavlína

3. místo                                            

Černá Klára
Cepník Jakub

Čestná uznání:

Skalická Alžběta
Kácová Barbora
Vošvrda Sebastian
Pišanová Andrea
Caha Jakub
Natale Mattia

Program XXV. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 7-9/9/2018

pátek 7. 9. 2018

18:00 Sál Základní umělecké školy
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU - Promluví MUDr. JIŘÍ PLAČEK, předseda festivalového výboru a Ing. JOSEF VIKTORA, starosta města Kutné Hory
ORTE - OR-TEN?Kompozice z díla Jiřího ORTENA 10 anglicky píšících literátůÚčinkují: Eva HADRAVOVÁOtakar POKORNÝJan MRÁZEKScénář a režie: Eva HADRAVOVÁ
19:30 Sál Základní umělecké školy
Slavnostní vyhlášení výsledků XXV. ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora
20:00 Sál Základní umělecké školy
Carlos, Cebolla & George - koncert Zhudebnělé verše Jiřího Ortena
Vstupné na celý večerní program: 100,- Kč


21:00 Dačického dům

kostel sv Jana NepomuckéhoNOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOUNoční prohlídka prostor Dačického domu a kostela sv. Jana Nepomuckého s výkladem MUDr. BOHUMILA PROCHÁZKY

21:30 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER mladých básníkůAutorská čtení: Jindřich JINOCH, Josef STRAKA, Ivana MYŠKOVÁ, Jonáš HÁJEKScénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
sobota 8. 9. 2018

10:00 Spolkový dům, Lierova 146

VERNISÁŽ VÝSTAVY IVAN SKOPEC - celoživotní tvorba
Kurátor: Jaromír PROCHÁZKA
Úvodní slovo: Bohumil KUČERA

11:30 Blues Café Kutná Hora

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ 
Setkání mladých básníků, interpretů a členů poroty soutěže

15:00 Sál Základní umělecké školy

JAN VODŇANSKÝ
JAK MI DUPOU KRÁLÍCI

Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč

19:00 Klub ČESKÁ

Autorské čtení : Tomáš ČADA, Martin ŠINDELÁŘ, Anna PRSTKOVÁ, Natálie PATEROVÁ

Hudba: Dominik ZEZULA, GERTRUDE, ACUTE DOSE

Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč

19:00 GASK – Galerie Středočeského kraje

SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT FIVE STAR CLARINET QUARTET
Jiří HLAVÁČ - klarinet, saxofon
Vladimír MAREŠ - klarinet
Jana ČERNOHOUZOVÁ - klarinet
Jan MACH - klarinet, basklarinet
Průvodní slovo JIŘÍ HLAVÁČ

Vstupné 150, - Kč, důchodci a studenti 100,- Kč

21:00 Preghaus Vlašského dvora

VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ
při příležitosti XXV. ročníku festivalu Ortenovy
Kutné Hory
Vstup pouze s pozvánkou


neděle 9. 9. 2018

10:00 Sál Základní umělecké školy

POCTA PŘÍTELKYNI
Setkání s režisérkou Hanou Kofránkovou a jejími hosty - Bárou HRZÁNOVOU, Marií ŠTÍPKOVOU, Jiřím SUCHÝM z Tábora a hudebníkem Jiřím ŠLUPKOU SVÉRÁKEM
Uvede Marie VALTROVÁ

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ XXV. ROČNÍKU
FESTIVALU ORTENOVA KUTNÁ HORA
Předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory
MUDr. JIŘÍ PLAČEK

Vyhlášení OKH 2018 - XXV. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

Statut autorské soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži může být sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze

Výsledky OKH 2017

Výsledky XXIV. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 8/9/2017


1. místo

neuděleno

2. místo

Klára Krásenská
Kateřina Ocisková

3. místo                                            

Jakub Caha
Tomáš Vobořil

Čestná uznání:

Barbora Kácová
Hana Pololáníková
Jakub Cepník
František Schwarz
Adam Hošek
Jan Schwarz

Program XXIV. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 8-10/9/2017

Pátek 8. 9. 2017

18:30 sál Základní umělecké školy
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
MUDr. Jiří PLAČEK, předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze a
Martin STARÝ, starosta města Kutné Hory

PŘEDSTAVENÍ PRVNÍ KNÍŽKY
představení sbírky veršů Anny PRSTKOVÉ, laureátky soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora 2016

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora 2017

KONCERTY
Morasten – šansoniérka, hra na klavír
Kieslowski – kapela pro ty tišší z vás, kteří křičí ze spaní

Vstupné 50, - Kč

21:00 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční prohlídka interiéru katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře – Sedlci s výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY
Začátek prohlídky ve 21:15, pro zájemce z řad návštěvníků pořadu v Základní umělecké škole doprava zajištěna ve 21:00

21:30 Blues Café Kutná Hora, Jakubská 562
KLUBOVÝ VEČER mladých básníků
Autorská čtení: Šimon LEITGEB, Katarina RAKUŠČEK (SLO) Zuzana KULTÁNOVÁ (laureátka Ceny Jiřího Ortena 2017), Dominik ZEZULA

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
Sobota 9. 9. 2017

10:00 Spolkový dům, Lierova 146
VERNISÁŽ VÝSTAVY prací kutnohorských výtvarníků
Kurátor: Mgr. Aleš Rezler, ředitel Galerie Felixe Jeneweina města Kutné   Hory

11:30 Blues Café Kutná Hora, Jakubská 562
LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Setkání mladých básníků se členy poroty soutěže, následně otevřené autorské čtení

16:00 sál Základní umělecké školy
Miroslav KOVAŘÍK: Jiří Orten - verše Jiřího Ortena s hudebním doprovodem v podání známého recitátora a divadelníka, jednoho z nejvýraznějších propagátorů Jiřího Ortena, Václava Hraběte a dalších.

Vstupné 50, - Kč

19:00 GASK – Galerie Středočeského kraje
KONCERTY
Vladimír MERTA – známý český písničkář na unikátním koncertě v Kutné Hoře
KITTCHEN – industriální folk, výrazná osobnost současné české hudební scény
             
Vstupné 100, - Kč, důchodci a studenti 50,- Kč                 

21:00 Praeghaus Vlašského dvora
VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ
při příležitosti XXIV. ročníku festivalu Ortenovy Kutné Hory

Vstup pouze s  pozvánkou

21:30 Blues Café Kutná Hora, Jakubská 562
KLUBOVÝ VEČER / AUTORSKÉ ČTENÍ
Autorská čtení: Ivona Pekárková (SK), Miroslav Pech, Marie Feryna, Filip Koryta

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
Neděle 10. 9. 2017

10:00 Spolkový dům, Lierova 146
POCTA PŘÁTELŮM
tentokrát věnovaná kutnohorským výtvarníkům


17:00 Klub Česká 1, Česká 983
SLAM POETRY
Slam poetry Arena: Anatol SVAHILEC
vs. Dr. FILIPITCH

Klub rodáků a přátel Kutné Hory děkuje za pomoc a za dary všem příznivcům, kteří sponzorsky, či vlastní prací podpořili XXIV. ročník festivalu Ortenova Kutná Hora.

Vyhlášení OKH 2017 - XXIV. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

Statut autorské soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži může být sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze

Výsledky OKH 2016

Výsledky XXIII. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 2/9/2016

1. místo

Anna Prstková

2. místo

Jakub Liška

3. místo

Marie Strnadová

Čestná uznání:

Lukáš Skládal
Karolína Krajčová
Barbora Luňáková
Kristýna Hájková
Tomáš Vobořil
Veronika Dvorská