Vyhlášení OKH 2023 - XXX. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

 S T A T U T


autorské soutěže mladých básníků
Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora („soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory, z.s. („vyhlašovatel“) počátkem
kalendářního roku. Vyhlášení výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora,
který se koná každoročně v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena
(narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání
soutěže nepřekročí věk 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž poezie nebyla do
uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s pracemi je třeba
zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresa
bydliště autora, e-mailová adresa a telefonní číslo.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března 2023.

8. Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje vyhlašovatel.

9. Vítězné práce budou odměněny peněžitými cenami takto:

1. místo 5000,-Kč
2. místo 3000,-Kč
3. místo 2000,-Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo
neudělit všechny ceny. Pokud se o některé místo dělí více autorů, cena se dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Všichni soutěžící mají právo zúčastnit se semináře se členy odborné poroty soutěže a
zdarma i všech pořadů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory, z.s.

Výsledky OKH 2022

 Výsledky XXIX. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora


1. místo

    Monika Búřilová – umělecké jméno Olga Wawracz


2. místo

    Magdaléna Kvasničková

    Dominika Holubová


3. místo

    Matyáš Vejvalka

    Vojtěch Rikan


Čestná uznání

    Karolína Charvátová

    Anna Formánková

    Ivo Polevič

    Jakub Nejezchleba

    Tereza Horáková

    Filip Mitáš

Program XXIX. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 2-4/9/2022

 PÁTEK 2. 9. 2022

18:00 Základní umělecká škola

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

POSLEDNÍ DOPISY

Pořad z korespondence Jiřího ORTENA a vzpomínek klavíristky Lízy KLEINOVÉ. V režii a přednesu Lukáše HLAVICI účinkují Dana ČERNÁ a Petr LNĚNIČKA. Hudbu napsal Jan VALTER a na klavír hraje Zdeněk FILIPEC.

Po skončení pořadu

Vojtěch RIKAN, vítěz soutěže Ortenova Kutná Hora v roce 2021, představí svoji debutovou sbírku básní.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXIX. ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora

Vstupné na celý večerní program: 100,- Kč


20:30 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU

Noční procházka historickým centrem města s výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY: Po stopách místní samosprávy


20:30 Blues Café

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků

Autorské čtení: Petr BORKOVEC, Jan TĚSNOHLÍDEK, Radek MALÝ, Alžběta STANČÁKOVÁ, Koncert: Sklad by Walda

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


SOBOTA 3. 9. 2022

10:00 Knihovna Kutná Hora

VERNISÁŽ VÝSTAVY fotografií členů Fotoklubu Kutná Hora


11:00 Knihovna Kutná Hora

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ - Setkání mladých básníkůa členů poroty soutěže


15:00 Knihovna Kutná Hora

MILÝ JIRKO - Pásmo z básní a korespondence Jiřího Ortena a jeho matky. Účinkují členové dramatického souboru Gymnázia Jiřího Ortena. Hudba: Tadeáš PETRŮ


16:00 Restaurace V Kotoru

LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Připomínka osobností literárního života Kutné Hory období první republiky.

Připravil a uvádí Vladimír CÍSAŘ


17:00 Blues Café

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků - Autorské čtení: Adam BORZIČ, Simona RACKOVÁ, Jan VALÍK

Otevřené autorské čtení mladých básníků

Uvádí Jan TĚSNOHLÍDEK


19:00 kostel Sv. Jana Nepomuckého

Koncert smyčcového orchestru Praga Sinfonietta

Diriguje Miriam NĚMCOVÉ

Vstupné 150,- Kč, důchodci a studenti 100,- Kč


20:30 Spolkový dům

SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY


20:00 Klub Česká 1

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků

Koncert: KRÁSNÉ NOVÉ STROJE, BENE A ROLAND KÁNIK (SK), TOYOTA VANGELIS

Uvádí Jan TĚSNOHLÍDEK

Vstupné 100,- Kč,


NEDĚLE 4. 9. 2022

10:00 Základní umělecká škola

POCTA PŘÍTELI - RNDr. Ivo ŠANC - Setkání s bývalým starostou Kutné Hory a jeho hosty.

Zahrají Luboš Pospíšil a Bohumil Dvořák.

Uvádí: Vlastislav NAVRÁTIL


Adresy:

Základní umělecká škola, Vladislavova 376

Blues Café, Jakubská 562

Knihovna Kutná Hora, Na Náměti 416/11

Restaurace V Kotoru, Česká 243

kostel sv. Jana Nepomuckého, Husova 120

Spolkový dům, Lierova 146

Vyhlášení OKH 2022 - XXIX. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

 S T A T U T


autorské soutěže mladých básníků
Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora („soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, z.s. („vyhlašovatel“) počátkem
kalendářního roku. Vyhlášení výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora,
který se koná každoročně v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena
(narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání
soutěže nepřekročí věk 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž poezie nebyla do
uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s pracemi je třeba
zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresa
bydliště autora, e-mailová adresa a telefonní číslo.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje vyhlašovatel.

9. Vítězné práce budou odměněny peněžitými cenami takto:

1. místo 5000,-Kč
2. místo 3000,-Kč
3. místo 2000,-Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo
neudělit všechny ceny. Pokud se o některé místo dělí více autorů, cena se dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Všichni soutěžící mají právo zúčastnit se semináře se členy odborné poroty soutěže a
zdarma i všech pořadů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, z.s.

Výsledky OKH 2021

 Výsledky XXVIII. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora


1. místo

    Vojtěch Rikan


2. místo

    Matyáš Vejvalka

    Anna Mrozinská


3. místo

    David Kettmann

    Jakub Nejezchleba

    Beata Kotrášová


Čestná uznání

    Lucie Janečková

    Dominika Holubová

    Jakub Racek

    Klára Černá

Program XXVIII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 3-5/9/2021

PÁTEK 3. 9. 2021

18:00 Sál Základní umělecké školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

za účasti Ing. Josefa VIKTORY, starosty města Kutné Hory

TŘI BRATŘI

Cyklus básní a próz Oty Ornesta, Jiřího Ortena, Zdeňka Ornesta a Borise Rieglera.

Scénář: Marie VALTROVÁ

Režie: Lukáš HLAVICA

Účinkují: Hana ORNESTOVÁ a Lukáš HLAVICA

Tři miniatury pro violoncello a klavír Jana VALTERA hrají Václav ŠÍBLO a autor

Po skončení pořadu

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXVIII. ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova

Kutná Hora

Vstupné na celý večerní program: 100,- Kč


20:30 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU

Noční procházka historickým centrem města s

výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY: po

stopách kutnohorských nemocnic a

významných lékařů


20:30 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků

Autorské čtení: Petra SOUKUPOVÁ, jedna z nejvýraznějších a nejúspěšnějších současných českých spisovatelek, Přemysl KREJČÍK, básník, spisovatel, literární publicista a šéfredaktor literárního čtvrtletníku Partonyma, Radek KOLÍNSKÝ, básník, Zofia BALDYGA, básnířka a překladatelka z Polska, žijící v ČR

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


SOBOTA 4. 9. 2021


10:00 Spolkový dům, Lierova 146

VÁCLAV HAVEL, výstava fotografií

Průvodní slovo: Jaromír PROCHÁZKA, kurátor výstavy


11:00 Blues Café Kutná Hora

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ

Setkání mladých básníků, interpretů a členů poroty soutěže


15:00 Sál Základní umělecké školy

POCTA PŘÁTELŮM – KUTNOHORSKÝM LÉKAŘŮM

Připomínka významných kutnohorských lékařů minulosti a poděkování lékařům současnosti

Uvádí: Vlastislav NAVRÁTIL


16:00 Blues Café Kutná Hora

Otevřené autorské čtení mladých básníků

Uvádí Jan TĚSNOHLÍDEK


19:00 Blues Café Kutná Hora

Koncert: Jan SENFT, ceněný mladý písničkář alias ČLOVĚK KRVE, PRINZESSCHEN, indie-alternative

Autorské čtení: Alžběta LUŇÁČKOVÁ, laureátka soutěže OKH, nominována za svou debutovou sbírku na objev roku na Magnesii Litera, Miroslav SOSOI, básník a hudebník, Michal TALLO, výrazný hlas nejmladší básnické generace ze Slovenska, Kateřina BOLECHOVÁ, ceněná básnířka, prozaička a publicistka

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


19:00 Kostel sv. Jana Nepomuckého

KONCERT EPOQUE QUARTET,

držitel ocenění Classic Prague Awards

David POKORNÝ, Vladimír KLÁNSKÝ (housle), Vladimír KROUPA (viola) a Vít PETRÁŠEK (violoncello)

Vstupné 150,- Kč, důchodci a studenti 100,- Kč


20:30 Preghaus Vlašského dvora

SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ

při příležitosti XXVIII. ročníku festivalu Ortenovy Kutné Hory

Vstup pouze s pozvánkou

Vyhlášení OKH 2021 - XXVIII. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

S T A T U T


autorské soutěže mladých básníků
Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora („soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, z.s. („vyhlašovatel“) počátkem
kalendářního roku. Vyhlášení výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora,
který se koná každoročně v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena
(narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání
soutěže nepřekročí věk 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž poezie nebyla do
uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s pracemi je třeba
zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresa
bydliště autora, e-mailová adresa a telefonní číslo.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje vyhlašovatel.

9. Vítězné práce budou odměněny peněžitými cenami takto:

1. místo 5000,-Kč
2. místo 3000,-Kč
3. místo 2000,-Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo
neudělit všechny ceny. Pokud se o některé místo dělí více autorů, cena se dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Všichni soutěžící mají právo zúčastnit se semináře se členy odborné poroty soutěže a
zdarma i všech pořadů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, z.s.