Program XXVII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 4-6/9/2020

PÁTEK 4. 9. 2020

18:00 Sál Základní umělecké školy
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
MUDr. Jiří PLAČEK, předseda festivalového výboru a Ing. Josef VIKTORA, starosta města Kutné Hory
+
MÉ MĚSTO
Cyklus básní a próz Jiřího Ortena a Oty Ornesta
Scénář: Marie VALTROVÁ
Režie: Lukáš HLAVICA
Účinkují: Jan MEDUNA a Lukáš HLAVICA
Tři miniatury pro housle a klavír Jana VALTERA
hrají Jiří KUCHVÁLEK a autor
+
Sál Základní umělecké školy
Slavnostní vyhlášení výsledků XXVII. ročníku
SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora
Vstupné na celý večerní program: 100,- Kč


20:30 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční procházka historickým centrem města s
výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY


20:30 Blues Café Kutná Hora
KLUBOVÝ VEČER mladých básníků
Autorské čtení: Dominika MORAVČÍKOVÁ (SK), Šimon LEITGEB, Jiří HÁJÍČEK, Petr LIGOCKÝ
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


SOBOTA 5. 9. 2020

10:00 Spolkový dům, Lierova 146
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Karel MEISTER: Město za oknem smutných duší (fotografie)
Úvodní slovo: Hana ORNESTOVÁ a Karel MEISTER
Jiří KUCHVÁLEK - housle


11:00 Blues Café Kutná Hora
LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Setkání mladých básníků, interpretů a členů poroty soutěže


15:00 Blues Café Kutná Hora
Autorské čtení: Weronika GOGOLA (PL), Aljaž KOPRIVNIKAR (SLO), Jonáš ZBOŘIL, Karel ŠKRABAL, poté otevřené autorské čtení mladých básníků
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


16:00 Sál Základní umělecké školy
NAPSALI MI, ŽE JSEM BÁSNÍK. MÁM TO ČERNÉ NA BÍLÉM. Setkání Přemysla RUTA a Markéty POTUŽÁKOVÉ s Ladislavem NOVÁKEM z Třebíče
Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč


19:00 Městské Tylovo divadlo
SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT
Orchestr Jaroslava Ježka, kapelník Zdeněk JEŘÁBEK
Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč


20:30 Klub ČESKÁ 1
Koncert: Sundays on Clarendon Road, Dmitrievna, Vítrholc
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
Vstupné 150,- Kč, důchodci a studenti 100,- Kč


20:30 Preghaus Vlašského dvora
VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ při příležitosti XXVII. ročníku festivalu Ortenovy Kutné Hory
Vstup pouze s pozvánkou


NEDĚLE 6. 9. 2020


10:00 Sál Základní umělecké školy
POCTA PŘÍTELI – JANU POSPÍŠILOVI
Pořad věnovaný dlouholetému členu výboru klubu rodáků, skautovi a kamarádovi, který odešel v květnu t.r.
uvádí: Vlastislav NAVRÁTIL
+
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ XXVII. ROČNÍKU FESTIVALU ORTENOVA KUTNÁ HORA
Předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory
MUDr. Jiří PLAČEK


Na všechny pořady XXVII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora je možno zakoupit permanentku v ceně 250,- Kč, důchodci a studenti 150,- Kč.
Předprodej Městské Tylovo divadlo
Tel.: 327 562 844; 327 561 176

Vyhlášení OKH 2020 - XXVII. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

S T A T U T

autorské soutěže mladých básníků
Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.
2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).
3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.
4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.
5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.
6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.
7. Uzávěrka soutěže je 15. května.
8. Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.
9. Vítězné práce budou odměněny takto:

1. cena: 5.000,- Kč
2. cena: 3.000,- Kč
3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.
10. Z poezie autorů oceněných v soutěži je sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.
11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.


Výsledky OKH 2019

Výsledky XXVI. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 6/9/2019

  1. místo
neuděleno

  1. místo
Radka Grohová
Jan Mužík

  1. místo
Berenika Konečná
Lucie Vostrá
Jakub Racek

Čestná uznání

Nikola Sedmáková
Daniel Mužátko
Klára Černá
Anna Gažiová

Program XXVI. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 6-8/9/2019

PÁTEK 6. 9. 2019

18:00 Sál Základní umělecké školy
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
MUDr. Jiří PLAČEK, předseda festivalového výboru a Ing. Josef VIKTORA starosta města Kutné Hory

DRAHÝ JIRKO, MILÁ MAMINKO ... Kompozice z korespondence básníka Jiřího ORTENA a jeho matky, Berty OHRENSTEINOVÉ. Ke 100. výročí narození Jiřího ORTENA připravila Marie VALTROVÁ
Účinkují: Lukáš HLAVICA a Daniela KOLÁŘOVÁ
Hudbu napsal a na klavír hraje Jan VALTER

Sál Základní umělecké školy
Slavnostní vyhlášení výsledků XXVI. ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora

Vstupné na celý večerní program: 100,- Kč

20:30 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční prohlídka prostor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě s výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY

20:30 Blues Café Kutná Hora
KLUBOVÝ VEČER mladých básníků
Koncert: REJBELE – Klezmer a Balkán
Autorské čtení: Miroslava ÁBELOVÁ, slovenská spisovatelka, Ondřej HRABAL, Ondřej MACL, držitel ceny Jiřího Ortena 2018, Lucie FAULEROVÁ
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

SOBOTA 7. 9. 2019

10:00 Spolkový dům, Lierova 146
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Jiří Orten a 25 let Ortenovy Kutné Hory
Kurátor: Jaromír PROCHÁZKA
Úvodní slovo: Marie VALTROVÁ
Recitace: Hana ORNESTOVÁ

11:00 Blues Café Kutná Hora
LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Setkání mladých básníků, interpretů a členů poroty soutěže

15:00 Blues Café Kutná Hora
Autorské čtení: Julia OVSEC (Slovinsko), Pavel ZAJÍC, David ZÁBRANSKÝ, Manželská poézia (Slovensko)
poté otevřené autorské čtení mladých básníků
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

16:00 Sál Základní umělecké školy
Jiří DĚDEČEK a Tereza BRDEČKOVÁ: Dvacet deka duše
Autorské čtení dvou literátů s písničkami Jiřího Dědečka
Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč

19:00 Kostel sv. JAKUBA v Kutné Hoře
SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT
Jiří STIVÍN – flétny, klarinet
Václav UHLÍŘ – varhany, virginal
Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč

20:30 Klub ČESKÁ 1
Koncert: Bára ZMEKOVÁ, J.H. KRCHOVSKÝ & Krch-off band, POST HUDBA, FRANK
CASSIEL
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
Vstupné 150,- Kč, důchodci a studenti 100,- Kč

20:30 Preghaus Vlašského dvora
VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ při příležitosti XXVI. ročníku festivalu Ortenovy
Kutné Hory
Vstup pouze s pozvánkou

NEDĚLE 8. 9. 2019

10:00 Sál Základní umělecké školy
POCTA PŘÍTELI - JIŘÍMU ORNESTOVI
Pořad věnovaný herci a režisérovi
Připravila Hana ORNESTOVÁ
Moderuje Šimon ORNEST
Hosté: Daniela KOLÁŘOVÁ a přátelé
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ XXVI. ROČNÍKU FESTIVALU ORTENOVA KUTNÁ HORA
Předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory MUDr. Jiří PLAČEK

14:00 kino Modrý kříž
POCTA JIŘÍMU ORTENOVI
Premiéra filmového dokumentu režiséra Milana Klímy spojená s besedou


Na všechny pořady XXVI. ročníku festivalu
Ortenova Kutná Hora je možno zakoupit
permanentku v ceně 250,- Kč, důchodci
a studenti 150,- Kč.
Předprodej Městské Tylovo divadlo
Tel.: 327 562 844; 327 561 176

Vyhlášení OKH 2019 - XXVI. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

Statut autorské soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži může být sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze

Výsledky OKH 2018

Výsledky XXV. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 7/9/2018


1. místo

neuděleno

2. místo

Borská Pavlína

3. místo                                            

Černá Klára
Cepník Jakub

Čestná uznání:

Skalická Alžběta
Kácová Barbora
Vošvrda Sebastian
Pišanová Andrea
Caha Jakub
Natale Mattia

Program XXV. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 7-9/9/2018

pátek 7. 9. 2018

18:00 Sál Základní umělecké školy
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU - Promluví MUDr. JIŘÍ PLAČEK, předseda festivalového výboru a Ing. JOSEF VIKTORA, starosta města Kutné Hory
ORTE - OR-TEN?Kompozice z díla Jiřího ORTENA 10 anglicky píšících literátůÚčinkují: Eva HADRAVOVÁOtakar POKORNÝJan MRÁZEKScénář a režie: Eva HADRAVOVÁ
19:30 Sál Základní umělecké školy
Slavnostní vyhlášení výsledků XXV. ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora
20:00 Sál Základní umělecké školy
Carlos, Cebolla & George - koncert Zhudebnělé verše Jiřího Ortena
Vstupné na celý večerní program: 100,- Kč


21:00 Dačického dům

kostel sv Jana NepomuckéhoNOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOUNoční prohlídka prostor Dačického domu a kostela sv. Jana Nepomuckého s výkladem MUDr. BOHUMILA PROCHÁZKY

21:30 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER mladých básníkůAutorská čtení: Jindřich JINOCH, Josef STRAKA, Ivana MYŠKOVÁ, Jonáš HÁJEKScénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
sobota 8. 9. 2018

10:00 Spolkový dům, Lierova 146

VERNISÁŽ VÝSTAVY IVAN SKOPEC - celoživotní tvorba
Kurátor: Jaromír PROCHÁZKA
Úvodní slovo: Bohumil KUČERA

11:30 Blues Café Kutná Hora

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ 
Setkání mladých básníků, interpretů a členů poroty soutěže

15:00 Sál Základní umělecké školy

JAN VODŇANSKÝ
JAK MI DUPOU KRÁLÍCI

Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč

19:00 Klub ČESKÁ

Autorské čtení : Tomáš ČADA, Martin ŠINDELÁŘ, Anna PRSTKOVÁ, Natálie PATEROVÁ

Hudba: Dominik ZEZULA, GERTRUDE, ACUTE DOSE

Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč

19:00 GASK – Galerie Středočeského kraje

SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT FIVE STAR CLARINET QUARTET
Jiří HLAVÁČ - klarinet, saxofon
Vladimír MAREŠ - klarinet
Jana ČERNOHOUZOVÁ - klarinet
Jan MACH - klarinet, basklarinet
Průvodní slovo JIŘÍ HLAVÁČ

Vstupné 150, - Kč, důchodci a studenti 100,- Kč

21:00 Preghaus Vlašského dvora

VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ
při příležitosti XXV. ročníku festivalu Ortenovy
Kutné Hory
Vstup pouze s pozvánkou


neděle 9. 9. 2018

10:00 Sál Základní umělecké školy

POCTA PŘÍTELKYNI
Setkání s režisérkou Hanou Kofránkovou a jejími hosty - Bárou HRZÁNOVOU, Marií ŠTÍPKOVOU, Jiřím SUCHÝM z Tábora a hudebníkem Jiřím ŠLUPKOU SVÉRÁKEM
Uvede Marie VALTROVÁ

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ XXV. ROČNÍKU
FESTIVALU ORTENOVA KUTNÁ HORA
Předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory
MUDr. JIŘÍ PLAČEK