Porota soutěže

Práce zaslané do soutěže posuzuje a vyhodnocuje šestičlenná porota.
Složení poroty:

Předseda:

Rudolf Matys
básník, literární kritik

Členové:

Lenka Chytilová
básnířka, redaktorka nakladatelství

Jan Těsnohlídek ml.
básník, spisovatel, redaktor

Radek Malý
básník, překladatel, pedagog

Dagmar Pokorná
básnířka, scenáristka, studentka FAMU