Program festivalu Ortenova Kutná Hora 2014, XXI. ročník

Pátek 5. 9. 2014


17:30 sál Základní umělecké školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

MUDr. JIŘÍ PLAČEK, předseda Klubu rodáků a 

přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze a

RNDr. IVO ŠANC, starosta města Kutné Hory

PAN FRANTIŠEK

IX. část cyklu JIŘÍ ORTEN A JEHO SOUČASNÍCI 

– FRANTIŠEK HALAS

Pořad ze vzpomínek, básní a korespondence 

Františka Halase a Jiřího Ortena

Scénář: Marie VALTROVÁ

Režie: Hana KOFRÁNKOVÁ

Účinkují: Pavel SOUKUP

 Vojtěch HÁJEK 

 Hana KOFRÁNKOVÁ

Hudbu složil a na klavír hraje Jan VALTER

Vstupné: 100,- Kč19:00 sál Základní umělecké školy

Slavnostní VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXI. 

ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ 

Ortenova Kutná Hora

a pořad z prací laureátů soutěže

Režie: Eva HADRAVOVÁ


Poté NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU

Noční prohlídka chrámu sv. Jakuba s výkladem 

MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY21:00 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků

Autorské čtení: Kateřina RUDČENKOVÁ, 

nositelka ceny Magnesia Litera 2014 za poezii 

Ondřej HANUS, nositel ceny Jiřího Ortena 2014

Tomáš TOMÁNEK

Hudba: Andrew SYCHRA

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
Sobota 6. 9. 2014


10:00 Sankturinovský dům

Vernisáž výstavy

HANA RICHTEROVÁ – plastiky a grafika 10:00 – 13:00 Gymnázium Jiřího Ortena

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ

Setkání mladých básníků se členy poroty soutěže15:00 Galerie Středočeského kraje GASK - Refektář

Hana KOFRÁNKOVÁ a Jaroslav KRČEK 140

K životnímu jubileu rozhlasové režisérky, 

scénáristky a recitátorky Hany KOFRÁNKOVÉ a 

hudebního skladatele, instrumentalisty a dirigenta 

Jaroslava KRČKA přijdou pogratulovat kolegové a 

přátelé

Uvádí Alfred STREJČEK

Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč 19:00 kostel sv. Jana Nepomuckého 

ANTONIO VIVALDI: ČTVERO ROČNÍCH 

DOB Účinkuje soubor BAROCCO SEMPRE 

GIOVANE, umělecký vedoucí Josef KREČMER, 

houslové sólo Iva KRAMPEROVÁ, sonety A. 

Vivaldiho a dalších barokních autorů přednese 

Alfred STREJČEK

Vstupné 150, - Kč, důchodci a studenti 100,- Kč 20:00 Blues Café Kutná Hora 

KLUBOVÝ VEČER / AUTORSKÉ ČTENÍ

Autorské čtení: Jonáš ZBOŘIL, nominace na 

cenu Magnesia Litera 2014 za objev roku a 

laureát minulých ročníků Ortenovy Kutné Hory 

Jindřich JINOCH

otevřené autorské čtení pro účastníky festivalu

Hudba: Post-hudba

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK20:30 Praeghaus Vlašského dvora 

VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ

při příležitosti XXI. ročníku festivalu Ortenovy 

Kutné Hory

Vstup pouze s pozvánkouNeděle 7. 9. 2014


10:00 Galerie Středočeského kraje GASK - Refektář

POCTA PŘÁTELŮM – rodákům a přátelům ze 

zahraničí

Připravili a moderují Marie VALTROVÁ, Jiří 

PLAČEK a Alfred STREJČEK

Na všechny pořady je možno zakoupit 

permanentku v ceně 250,- Kč, důchodci

a studenti 150,- Kč.

Předprodej Městské Tylovo divadlo

Tel.: 327 562 844; 327 561 176

Klub rodáků a přátel Kutné Hory děkuje za pomoc 

a za dary všem příznivcům, kteří sponzorsky, 

či vlastní prací podpořili XXI. ročník festivalu 

Ortenova Kutná Hora.