Program XXIII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 2-4/9/2016

Pátek 2. 9. 2016
17:30 sál Základní umělecké školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
MUDr. JIŘÍ PLAČEK, předseda Klubu rodáků a
přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze a
MARTIN STARÝ, starosta města Kutné Hory

BÁSNÍK
XI. část cyklu JIŘÍ ORTEN A JEHO SOUČASNÍCI
– KAMIL BEDNÁŘ
Kompozice z básní a korespondence Kamila
Bednáře a Jiřího Ortena.
Scénář: Hana KOFRÁNKOVÁ
Režie: Hana KOFRÁNKOVÁ
Účinkují: Hana ORNESTOVÁ, Vít ROLEČEK
Hudební doprovod Přemysl RUT
Vstupné: 100,- Kč

19:00 sál Základní umělecké školy

Slavnostní VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXIII.
ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Ortenova Kutná Hora
a pořad z prací laureátů soutěže
Režie: Eva HADRAVOVÁ

20:15 Základní umělecká škola (sraz účastníků)

NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční prohlídka interiéru katedrály sv. Barbory s
výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY

20:30 Blues Café Kutná Hora

DIVADLO POEZIE – básně Shela Silversteina
Účinkují: Nataša MIKULOVÁ a Eva HADRAVOVÁ

21:00 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků
Vystoupí: Ladislav ZEDNÍK - básník, laureát
Magnesia Litera 2016 za poezii
Simona MARTINÍKOVÁ RACKOVÁ - básnířka,
literární kritička
Bene – Marián BENKOVIČ, raper a básník
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

Sobota 3. 9. 2016

10:00 Spolkový dům

JIŘÍ ANDERLE - APPASSIONATA HUMANA
vernisáž výstavy kreseb českého malíře a
grafika k textu Václava Havla SLOVO O
SLOVU, ukázky čte František DERFLER
Štěpánka BALCAROVÁ - trubka

10:00 – 13:00 Gymnázium Jiřího Ortena

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Setkání mladých básníků se členy poroty soutěže

16:00 aula Základní školy Kamenná stezka

LOUČENÍ S HOCHY OD BOBŘÍ ŘEKY
Alfred Strejček - recitátor, herec a moderátor,
čestný občan Kutné Hory a zakládající člen Klubu
rodáků a přátel Kutné Hory vzpomene na
celoživotní kutnohorská přátelství.
Spoluúčinkují Jazzové kvarteto Víta Fialy a přátelé
Vstup volný

17:00 Blues Café Kutná Hora

OTEVŘENÉ AUTORSKÉ ČTENÍ
mladých básníků a účastníků festivalu
Moderuje: Jan TĚSNOHLÍDEK

19:00 Chrám sv. Barbory

SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT
František Xaver Brixi: koncert pro varhany a
orchestr F dur
Antonín Dvořák: Zlatý kolovrat, symf. báseň
Antonín Dvořák: mše D dur „Lužanská“
Účinkují: Filharmonie Hradec Králové, Učitelský
smíšený pěvecký sbor „Tyl“, Viktor DAREBNÝ –
varhany, Eva ŠTRUPLOVÁ - soprán, Markéta
ŠTEFÁNIKOVÁ - alt, Zdeněk LICEK - tenor, Pavel
KLEČKA – bas, dirigent Jiří HAVLÍK
Vstupné 150, - Kč, důchodci a studenti 100,- Kč

20:00 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER / AUTORSKÉ ČTENÍ
Vystoupí: Alžběta STANČÁKOVÁ - básnířka, Cena
Jiřího Ortena 2015, Martin ŠINDELÁŘ - básník
Bohdan BLÁHOVEC - legenda Slam Poetry
Hudba: Děti mezi reprákama - folk
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

21:00 Praeghaus Vlašského dvora

VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ
při příležitosti XXIII. ročníku festivalu Ortenovy
Kutné Hory
Vstup pouze s pozvánkou

Neděle 4. 9. 2016

10:00 sál Základní umělecké školy

POCTA PŘÁTELŮM
tentokrát věnovaná Kutné Hoře hudební, s doteky
dávných dob i současnosti
Účinkují Smíšený komorní pěvecký sbor CANTICA,
umělecký vedoucí Štěpán KAFKA,
učitelé Základní umělecké školy
K. FILLOVÁ – klavír
L. DRAHOTOVÁ - housle
P. ŠŤASTNÝ – kytara
a žáci
D. BARTŮŇKOVÁ – akordeon
M. LICKOVÁ - tanec
Slovem provází Alfred STREJČEK
Na všechny pořady je možno zakoupit

permanentku v ceně 200,- Kč, důchodci
a studenti 150,- Kč.
Předprodej: Městské Tylovo divadlo

Tel.: 327 562 844; 327 561 176

Klub rodáků a přátel Kutné Hory děkuje za pomoc a
za dary všem příznivcům, kteří sponzorsky, či
vlastní prací podpořili XXIII. ročník festivalu
Ortenova Kutná Hora.