Vyhlášení OKH 2022 - XXIX. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

 S T A T U T


autorské soutěže mladých básníků
Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora („soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, z.s. („vyhlašovatel“) počátkem
kalendářního roku. Vyhlášení výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora,
který se koná každoročně v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena
(narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání
soutěže nepřekročí věk 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž poezie nebyla do
uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s pracemi je třeba
zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresa
bydliště autora, e-mailová adresa a telefonní číslo.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje vyhlašovatel.

9. Vítězné práce budou odměněny peněžitými cenami takto:

1. místo 5000,-Kč
2. místo 3000,-Kč
3. místo 2000,-Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo
neudělit všechny ceny. Pokud se o některé místo dělí více autorů, cena se dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Všichni soutěžící mají právo zúčastnit se semináře se členy odborné poroty soutěže a
zdarma i všech pořadů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, z.s.

Výsledky OKH 2021

 Výsledky XXVIII. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora


1. místo

    Vojtěch Rikan


2. místo

    Matyáš Vejvalka

    Anna Mrozinská


3. místo

    David Kettmann

    Jakub Nejezchleba

    Beata Kotrášová


Čestná uznání

    Lucie Janečková

    Dominika Holubová

    Jakub Racek

    Klára Černá

Program XXVIII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 3-5/9/2021

PÁTEK 3. 9. 2021

18:00 Sál Základní umělecké školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

za účasti Ing. Josefa VIKTORY, starosty města Kutné Hory

TŘI BRATŘI

Cyklus básní a próz Oty Ornesta, Jiřího Ortena, Zdeňka Ornesta a Borise Rieglera.

Scénář: Marie VALTROVÁ

Režie: Lukáš HLAVICA

Účinkují: Hana ORNESTOVÁ a Lukáš HLAVICA

Tři miniatury pro violoncello a klavír Jana VALTERA hrají Václav ŠÍBLO a autor

Po skončení pořadu

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXVIII. ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova

Kutná Hora

Vstupné na celý večerní program: 100,- Kč


20:30 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU

Noční procházka historickým centrem města s

výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY: po

stopách kutnohorských nemocnic a

významných lékařů


20:30 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků

Autorské čtení: Petra SOUKUPOVÁ, jedna z nejvýraznějších a nejúspěšnějších současných českých spisovatelek, Přemysl KREJČÍK, básník, spisovatel, literární publicista a šéfredaktor literárního čtvrtletníku Partonyma, Radek KOLÍNSKÝ, básník, Zofia BALDYGA, básnířka a překladatelka z Polska, žijící v ČR

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


SOBOTA 4. 9. 2021


10:00 Spolkový dům, Lierova 146

VÁCLAV HAVEL, výstava fotografií

Průvodní slovo: Jaromír PROCHÁZKA, kurátor výstavy


11:00 Blues Café Kutná Hora

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ

Setkání mladých básníků, interpretů a členů poroty soutěže


15:00 Sál Základní umělecké školy

POCTA PŘÁTELŮM – KUTNOHORSKÝM LÉKAŘŮM

Připomínka významných kutnohorských lékařů minulosti a poděkování lékařům současnosti

Uvádí: Vlastislav NAVRÁTIL


16:00 Blues Café Kutná Hora

Otevřené autorské čtení mladých básníků

Uvádí Jan TĚSNOHLÍDEK


19:00 Blues Café Kutná Hora

Koncert: Jan SENFT, ceněný mladý písničkář alias ČLOVĚK KRVE, PRINZESSCHEN, indie-alternative

Autorské čtení: Alžběta LUŇÁČKOVÁ, laureátka soutěže OKH, nominována za svou debutovou sbírku na objev roku na Magnesii Litera, Miroslav SOSOI, básník a hudebník, Michal TALLO, výrazný hlas nejmladší básnické generace ze Slovenska, Kateřina BOLECHOVÁ, ceněná básnířka, prozaička a publicistka

Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


19:00 Kostel sv. Jana Nepomuckého

KONCERT EPOQUE QUARTET,

držitel ocenění Classic Prague Awards

David POKORNÝ, Vladimír KLÁNSKÝ (housle), Vladimír KROUPA (viola) a Vít PETRÁŠEK (violoncello)

Vstupné 150,- Kč, důchodci a studenti 100,- Kč


20:30 Preghaus Vlašského dvora

SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ

při příležitosti XXVIII. ročníku festivalu Ortenovy Kutné Hory

Vstup pouze s pozvánkou

Vyhlášení OKH 2021 - XXVIII. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

S T A T U T


autorské soutěže mladých básníků
Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora („soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, z.s. („vyhlašovatel“) počátkem
kalendářního roku. Vyhlášení výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora,
který se koná každoročně v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena
(narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro občany České republiky, kteří v roce konání
soutěže nepřekročí věk 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž poezie nebyla do
uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s pracemi je třeba
zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, adresa
bydliště autora, e-mailová adresa a telefonní číslo.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje vyhlašovatel.

9. Vítězné práce budou odměněny peněžitými cenami takto:

1. místo 5000,-Kč
2. místo 3000,-Kč
3. místo 2000,-Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo
neudělit všechny ceny. Pokud se o některé místo dělí více autorů, cena se dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Všichni soutěžící mají právo zúčastnit se semináře se členy odborné poroty soutěže a
zdarma i všech pořadů v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, z.s.

Výsledky OKH 2020

 Výsledky XXVII. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 4/9/2020


  1. místo
neuděleno

  1. místo
Jakub Racek

  1. místo
Klára Černá
Dominik Bárt

Čestná uznání

Pavel Zádrapa
Berenika Konečná
Evelína Kolářová
Vojtěch Rikan
Daniel Travnička
Natálie Boháčová
Beata Kotrášová
Tomáš Henry Abraham

Program XXVII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 4-6/9/2020

PÁTEK 4. 9. 2020

18:00 Sál Základní umělecké školy
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
MUDr. Jiří PLAČEK, předseda festivalového výboru a Ing. Josef VIKTORA, starosta města Kutné Hory
+
MÉ MĚSTO
Cyklus básní a próz Jiřího Ortena a Oty Ornesta
Scénář: Marie VALTROVÁ
Režie: Lukáš HLAVICA
Účinkují: Jan MEDUNA a Lukáš HLAVICA
Tři miniatury pro housle a klavír Jana VALTERA
hrají Jiří KUCHVÁLEK a autor
+
Sál Základní umělecké školy
Slavnostní vyhlášení výsledků XXVII. ročníku
SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora
Vstupné na celý večerní program: 100,- Kč


20:30 NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční procházka historickým centrem města s
výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY


20:30 Blues Café Kutná Hora
KLUBOVÝ VEČER mladých básníků
Autorské čtení: Dominika MORAVČÍKOVÁ (SK), Šimon LEITGEB, Jiří HÁJÍČEK, Petr LIGOCKÝ
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


SOBOTA 5. 9. 2020

10:00 Spolkový dům, Lierova 146
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Karel MEISTER: Město za oknem smutných duší (fotografie)
Úvodní slovo: Hana ORNESTOVÁ a Karel MEISTER
Jiří KUCHVÁLEK - housle


11:00 Blues Café Kutná Hora
LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Setkání mladých básníků, interpretů a členů poroty soutěže


15:00 Blues Café Kutná Hora
Autorské čtení: Weronika GOGOLA (PL), Aljaž KOPRIVNIKAR (SLO), Jonáš ZBOŘIL, Karel ŠKRABAL, poté otevřené autorské čtení mladých básníků
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK


16:00 Sál Základní umělecké školy
NAPSALI MI, ŽE JSEM BÁSNÍK. MÁM TO ČERNÉ NA BÍLÉM. Setkání Přemysla RUTA a Markéty POTUŽÁKOVÉ s Ladislavem NOVÁKEM z Třebíče
Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč


19:00 Městské Tylovo divadlo
SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT
Orchestr Jaroslava Ježka, kapelník Zdeněk JEŘÁBEK
Vstupné 100,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč


20:30 Klub ČESKÁ 1
Koncert: Sundays on Clarendon Road, Dmitrievna, Vítrholc
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK
Vstupné 150,- Kč, důchodci a studenti 100,- Kč


20:30 Preghaus Vlašského dvora
VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ při příležitosti XXVII. ročníku festivalu Ortenovy Kutné Hory
Vstup pouze s pozvánkou


NEDĚLE 6. 9. 2020


10:00 Sál Základní umělecké školy
POCTA PŘÍTELI – JANU POSPÍŠILOVI
Pořad věnovaný dlouholetému členu výboru klubu rodáků, skautovi a kamarádovi, který odešel v květnu t.r.
uvádí: Vlastislav NAVRÁTIL
+
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ XXVII. ROČNÍKU FESTIVALU ORTENOVA KUTNÁ HORA
Předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory
MUDr. Jiří PLAČEK


Na všechny pořady XXVII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora je možno zakoupit permanentku v ceně 250,- Kč, důchodci a studenti 150,- Kč.
Předprodej Městské Tylovo divadlo
Tel.: 327 562 844; 327 561 176

Vyhlášení OKH 2020 - XXVII. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

S T A T U T

autorské soutěže mladých básníků
Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.
2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).
3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.
4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.
5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.
6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v šesti vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Dolní 355, 284 01 Kutná Hora.
7. Uzávěrka soutěže je 15. května.
8. Přihlášené práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.
9. Vítězné práce budou odměněny takto:

1. cena: 5.000,- Kč
2. cena: 3.000,- Kč
3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.
10. Z poezie autorů oceněných v soutěži je sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.
11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.